Strzemiona Zbrojeniowe

JAK DOBRAĆ STRZEMIONA ZBROJENIOWE

Strzemiona zbrojeniowe to elementy służące do wzmacniania konstrukcji betonowych. Są to zazwyczaj prostokątne lub kwadratowe ramki wykonane z drutu zbrojeniowego. Ich zadaniem jest stabilizacja prętów głównych, przez co tworzą belki zbrojeniowe.

 

Zdania strzemion zbrojeniowych

  • Zapewniają stabilności konstrukcji: Strzemiona zapobiegają wyboczeniu i zginaniu prętów zbrojeniowych pod wpływem obciążeń zewnętrznych, co jest szczególnie ważne w elementach konstrukcyjnych takich jak słupy, belki czy płyty.

  • Zwiększają odporności na siły ścinające: W belkach i słupach strzemiona pomagają przenosić obciążenia ścinające, które mogą powstać na skutek ciężaru konstrukcji lub innych obciążeń zewnętrznych.

W praktyce, strzemiona zbrojeniowe są kluczowym elementem w projektowaniu i realizacji nowoczesnych konstrukcji żelbetowych, zapewniając im większą wytrzymałość i trwałość.

Rysunki w projekcie

Wszystkie potrzebne informacje do zakupu strzemion zbrojeniowych oraz prętów zbrojeniowych znajdziesz w projekcie.

Rysunki projektu składają się z następujących elementów:

  1. Rzut główny (kolor czerwony). Przekroje i wyszczególnienia (kolor niebieski).
  2. Wyszczególnienia i przekroje.
  3. Tabelka z wykazem elementów. (kolor brązowy). W tym miejscu znajdziesz informacje odnoszące się do strzemion i prętów.

Elementy żelbetowe w domu to między innymi: fundamenty, nadproża, wieńce i stropy, schody, balkony,

Przekrój elementy to inaczej jego widok po przecięciu. Miejsce przecięcia zazwyczaj zaznaczone jest liną przerywaną i oznaczone z dwóch stron literami np A-A.

Wyszczególnienie to przedstawienie elementu ze wszystkimi  niezbędnymi informacjami np. wymiarami i opisem. 

Jak czytać parametry strzemion

Strzemiona zbrojeniowe opisane są za pomocą symbolu graficznego, wymiarów oraz opisów.  Symbole graficzny mogą nieznacznie różnić się w projekcie. Najczęściej spotykane symbole strzemion przedstawiliśmy na rysunku poniżej.  

Zawsze przy symboli zaznaczone są wymiary strzemion. Na rysunku wszystkie wymiary podawane są w milimetrach [mm], jeśli projektant zastosował inną jednostkę, na pewno zapisał ją po wymiarze.

Oprócz wymiarów boków strzemiona, na rysunku zapisane są wymiary zakładek (zamków/ wąsów- inne nazwy). 

Wszystkie inne informacje o strzemionach zawarte są w opisie, przykładowy opis przedstawiliśmy na rysunku.

Ilość sztuk 

Pierwszą wartością opisującą strzemiona to ilość sztuk, którą trzeba wykonać.

Rodzaj drutu

Do zbrojenia wykorzystuje się drut żebrowany i drut gładki. Druty te oznaczane są innymi symbolami. Drutu żebrowany – # , drut gładki – ⌀. następne wartość po symbolu to  średnica drutu. 

Drut żebrowany oznaczony jest symbolem # np. # 6 mm

Drut gładki oznaczony jest symbolem ⌀ np. ⌀ 8 mm.

Rozstaw strzemion

Zadaniem strzemion zbrojeniowych jest stabilizacja prętów głównych, przez co tworzą belki zbrojeniowe. Strzemiona odsunięte są od siebie w pewnych odległościach, które znajdują się w projekcie. 

Strzemiona nie powinny być ułożone za daleko od siebie. Powoduje  to osłabia ich sztywność, a nośność. 

Klasa drutu

  • W budownictwie występuje pięć klas drutu. Są one ściśle określone w normie. Wyróżniamy klasę A-0, A-I, A-II, A-III oraz A-IIIN. 

Stal przyporządkowana do danej klasy ma ściśle określone właściwości i ma konkretne zastosowanie w budownictwie.

Na strzemiona zbrojeniowe stosujemy strzemiona o klasie: 

  • A-I (drut gładki),
  • A-III i A-IIIN (drut żebrowany)
Stal A-0 jest obecnie rzadko stosowana i odchodzi się od niej, ponieważ ma gorsze właściwości  wytrzymałościowe przy podobnej cenie do stali A-I.

Długość prętów

Długość pręta potrzebna jest w przypadku gięcia strzemion samemu. Długość ta pomaga przygotować odpowiednie pręty do gięcia ręcznie. 

Do długości boków trzeba dodać długości promieni gięcia.

 

Numer pręta 

Numer pręta  jest to numer przedstawionego elementu. Pomaga on znaleźć element w tabelce zbiorczej  lub znaleźć opis strzemion jeśli znajduje się on w innym miejscu niż rysunek.